Μηχανικός Λογισμικού Full Stack

Athens, Athens, Greece
INDICE
Πηγή : CollegeLink
Αυτή η αγγελία δεν είναι διαθέσιμη στη χώρα σας
  • Participate as a technical member in all agile ceremonies, contributing your expertise towards sprint planning and user story refinement
  • Assess the architecture of new implementations based on set goals and guidelines
  • Conduct daily code reviews and have your code reviewed
  • Write code to the highest .NET / Angular security and performance standards
  • Develop and maintain code using C# and Typescript
  • Meet sprint goals
Σχετικές θέσεις εργασίας