Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας Λογισμικού

Athens, Athens, Greece
State of Flux
Πηγή : CollegeLink
Αυτή η αγγελία δεν είναι διαθέσιμη στη χώρα σας
 • Join our agile scrum team consisting of product manager, scrum master, user experience designer, quality assurance engineers, and software engineers
 • Study and analyse product specifications
 • Plan and execute all software development life-cycle testing tasks for new product development as well as for support / bug-fix releases
 • Develop, document and execute test plans, test scenarios, test cases
 • Conduct manual testing on our web application
 • Help drive the transition to automated testing
 • Utilise various types of testing (e.g. functional, regression, performance, black-box, white-box, and browser) to ensure product performance, integrity and functional quality
 • Conduct pre and post release testing
 • Report of testing progress and outputs, monitor issue resolution
 • Work with our project management systems (e.g. Visual Studio Online) ensuring they are kept up to date to assist the team with overall delivery planning
 • Contribute to the review and design of testing strategy and practices
Σχετικές θέσεις εργασίας