Πόσος είναι ο μισθός σου ?
Salario anual
Μηνιάτικο
δύο εβδομάδες μισθού
Εβδομαδιάτικο
Ημερομίσθιο
Ωρομίσθιο
Οι ώρες εργασίας σας ανά εβδομάδα
1,000 € τον μήνα είναι πόσο ανα ανά ώρα?
Εάν ‘βγάζεις’1,000 € ανά μήνα, το Ωρομίσθιο θα είναι 5.77 €. Το υπολογισμός γίνεται πολλαπλασιάζοντας την βάση του μισθού με το σύνολο των ωρών , των εβδομάδων και μηνών που εργάζεστε ανά έτος , με παραδοχή ότι η εργασία σας ανέρχεται σε 40 ώρες την εβδομάδα.
Μετατροπή 1,000 € τον μήνα σε μια άλλη μονάδα μέτρησης χρόνου
τροποποίηση
μονάδα
Salario anual
1,000 € τον μήνα είναι 12,000 € ανά έτος
δύο εβδομάδες μισθού
1,000 € τον μήνα είναι 500 € ανά 2 εβδομάδες
Εβδομαδιάτικο
1,000 € τον μήνα είναι 231 € ανά εβδομάδα
Ημερομίσθιο
1,000 € τον μήνα είναι 46.15 € ανά ημέρα
Ωρομίσθιο
1,000 € τον μήνα είναι 5.77 € ανά ώρα
Πίνακας μετατροπών
ΩΡΑ
HΜΈΡΑ
EΒΔΟΜΆΔΑ
ΜΉΝΑΣ
ΕΤΟΣ
1 Ώρα
8 Ω
40 Ω
173 Ω
2,080 Ω
1 Ημέρα
5 H
21.67 H
260 H
1 Εβδομάδα
4.33 Ε
52 Ε
1 Μηνάς
12 Μ
1 Έτος