Η αναζήτηση εργασίας ξεκινάει από εδώ

Το Talent.com είναι διαθέσιμο στη Ελβετία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και 78+ άλλες χώρες