Πόσος είναι ο μισθός σου ?
Salario anual
Μηνιάτικο
δύο εβδομάδες μισθού
Εβδομαδιάτικο
Ημερομίσθιο
Ωρομίσθιο
Οι ώρες εργασίας σας ανά εβδομάδα
20,000 € τον μήνα είναι πόσο ανα ανά ώρα?
Εάν ‘βγάζεις’20,000 € ανά μήνα, το Ωρομίσθιο θα είναι 115 €. Το υπολογισμός γίνεται πολλαπλασιάζοντας την βάση του μισθού με το σύνολο των ωρών , των εβδομάδων και μηνών που εργάζεστε ανά έτος , με παραδοχή ότι η εργασία σας ανέρχεται σε 40 ώρες την εβδομάδα.
Μετατροπή 20,000 € τον μήνα σε μια άλλη μονάδα μέτρησης χρόνου
τροποποίηση
μονάδα
Salario anual
20,000 € τον μήνα είναι 240,000 € ανά έτος
δύο εβδομάδες μισθού
20,000 € τον μήνα είναι 10,000 € ανά 2 εβδομάδες
Εβδομαδιάτικο
20,000 € τον μήνα είναι 4,615 € ανά εβδομάδα
Ημερομίσθιο
20,000 € τον μήνα είναι 923 € ανά ημέρα
Ωρομίσθιο
20,000 € τον μήνα είναι 115 € ανά ώρα
Πίνακας μετατροπών
ΩΡΑ
HΜΈΡΑ
EΒΔΟΜΆΔΑ
ΜΉΝΑΣ
ΕΤΟΣ
1 Ώρα
8 Ω
40 Ω
173 Ω
2,080 Ω
1 Ημέρα
5 H
21.67 H
260 H
1 Εβδομάδα
4.33 Ε
52 Ε
1 Μηνάς
12 Μ
1 Έτος